E-KÖZBESZERZÉS

Sikeres közbeszerzés ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon

 MIKOR SZÜKSÉGES

ÁLLAMI KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ?

  • Minisztérium, 
  • Kormány által kijelölt központi beszerző szerv, 
  • Állam, 
  • költségvetési szerv

köteles állami közbeszerzési szaktanácsadót bevonni 

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásba,

b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba, vagy

c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, kivéve a keretmegállapodás alapján történő, az a)–b) pontban meghatározott értéket el nem érő beszerzés megvalósításába,

d) keretmegállapodás alapján történő, az a)–b) pontban meghatározott értékű beszerzés megvalósításába.


A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban az állami közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. 


Célunk és hitvallásunk

Nálunk a jogszerűség alapkövetelmény.

Célunk ajánlatkérők esetében, hogy a számukra megfelelő árut, szolgáltatást, építési beruházást szerezzük be a lehető legjobb minőségben, a legalacsonyabb áron, a leggyorsabban, és olyan ajánlattevőt válasszunk számára, amely ténylegesen képes lesz a szerződésszerű teljesítésre.

Célunk ajánlattétel esetén érvényes, árindokolás esetén is védhető ajánlat benyújtása, és ezzel az ajánlattevő nyertességhez segítése.

Minden beszerzésnél előnyben részesítjük a zöld megoldásokat.