Ajánlattevőknek

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS


 • az ajánlattevők EKR regisztrációjától a részvételi jelentkezésen át az ajánlattételig mindenben segítséget nyújtunk
 • az ajánlattevő részére minden közbeszerzési szakértelmet biztosítunk

MINDEN KÉRDÉSRE TUDJUK A VÁLASZT


 • alkalmas-e a cégem arra, hogy közbeszerzésen induljak?
 • nem állnak-e fenn a cégemmel szemben kizáró okok?
 • egy konkrét közbeszerzési eljáráshoz milyen referenciákra, szakemberekre, gépekre, eszközökre, pénzügyi teljesítményre van szükségem, mik a szerződési feltételek?

GARANCIA


 • GARANTÁLJUK, hogy részvételi jelentkezésed, ajánlatod közbeszerzési okból nem lesz érvénytelen

CHECKLIST


 • ellenőrző listát biztosítunk az adott eljárásra szabva, így az ajánlat előrehaladását magad is nyomon tudod követni

HATÁRIDŐK, KÖTELEZETTSÉGEK 


 • az eljárás során a szakemberek igazolásában, hiánypótlásokban, számítási hiba javításokban, árindokolásokban végig segítséget nyújtunk, 
 • figyeljük az eljárási határidőket

IGÉNY- ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS


 • az eljárás során segítünk az igény és jogérvényesítésben, iratbetekintésben, előzetes vitarendezésben, ha kell, jogorvoslatban is 

NEM MAGYAR AJÁNLATTEVŐK


 • a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy közös ajánlattevő, kapacitásbiztosító szervezet külföldi, akikkel vállaljuk az idegen nyelvű szerződések megkötését, EEKD bármely EU hivatalos nyelvi magyarázatát, e-certis és egyéb hazai igazolását

SZERZŐDÉSTELJESÍTÉS


 • a szerződésteljesítési időszakban sem hagyjuk magára a nyertes ajánlattevőt,
 • az alvállalkozók bevonásával, teljesítéssel kapcsolatban felmerülő jogkérdések megoldásában segítséget nyújtunk

ÖNTISZTÁZÁS


 • öntisztázási eljárásban teljes jogi képviseletet biztosítunk

Szeretnél közbeszerzésen indulni?