Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztatás - az "Általános Adatvédelmi Rendeletben" (GDPR) lévő rendelkezések alapján - arról ad tájékoztatást, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen okokból és milyen (jogi) alapon. A tájékoztatás tartalmazza továbbá, hogy miként tudod jogaidat gyakorolni a rendelet hatálya alatt és hogyan tudsz kapcsolatba lépni velünk.

Rólunk / Adatkezelő szervezet

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea ev.
Cím: 1203 Budapest, Török Flóris u. 65.
Tel: +36 30 5981195

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseidet és kéréseidet az info@e-kozbeszerzes.com e-mail címre küldheted meg.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A regisztráció során általad megadott adatokat, valamint a kettős beléptetés (double-opt in), a bejelentkezés, valamint a bejelentkezési területről a hirdetmények megnyitása során a Te (és/vagy gazdasági társaságod) IP címét kezeljük. Kezeljük továbbá az olyan adatodat, amelyet későbbi üzleti kapcsolatunk során felhasználásra megadsz (pl. mobil telefonszám). NEM gyűjtünk speciális kategóriába tartozó személyes adatot, és alapvetően, ha nem természetes személyként regisztrálsz, nem kezelünk olyan adatodat, mely a cégnyilvántartásban nyilvánosan nem elérhető.

Milyen célokra gyűjtünk bizonyos adatokat?

Úgy tudjuk felvenni Veled a kapcsolatot - telefonon és e-mailben egyaránt - azzal a céllal, hogy megismerjük, milyen hirdetmények és közbeszerzési illetve egyéb beszerzési adatok iránt érdeklődsz, hogy a kapcsolattartási adataidat gyűjtjük. Az IP címeket csak technikai és jogi okok miatt gyűjtjük.Személyes adatok kezelésének jogi alapja

 • Szerződésekhez szükséges adatok
 • Jogi kötelezettség: a kettős beléptetés (double opt-in) során megszerzett IP címeket azért gyűjtjük hogy bizonyíthassuk az általános szerződési feltételek és adatvédelmi rendelkezések elfogadását

Google Analytics / Sütik


Adatkezelő jogosult Megrendelő által önkéntesen megadott alábbi adatainak a megszerzésére és feldolgozására: név, családi név, iskolai végzettség, lakcím, személyi szám, személyazonossági igazolvány vagy más azonosító okirat száma, állampolgárság, amennyiben természetes személyről van szó. A cég megnevezése, székhely és cégjegyzékszám, ha jogi személyről van szó. A nyilvántartási szám és a vállalkozás helye, ha vállalkozó természetes személyéről van szó. Megrendelő beleegyezése nélkül a Társaság a fenti adatokat csak az alábbi célokra dolgozhatja fe

 • szerződés megkötése és teljesítése, annak módosítása vagy felmondása, megszüntetése,
 • az elvégzett szolgáltatások kifizetéséhez a számlázás és a követelések nyilvántartásai,
 • Megrendelők jegyzékének kidolgozása,
 • együttműködés rendőr hatóságokkal vagy más szervekkel, amelyek a büntetőeljárás területén tevékenykednek illetve más állami hatóságokkal, (az ebben a pontban feltüntetett jogosultság nem érinti a Megrendelő személyi számát, a személyazonossági igazolványát vagy más azonosító dokumentumát és az állampolgárságát)

a) A felhasznóló regisztrálása

A személyes adatokat, amelyeket regisztrálás vagy a kapcsolatfelvételi adatlap kitöltése során adsz, mint felhasználó, a közbeszerzési szakértői szerződés megkötése és végrehajtása érdekében használunk fel.

b) Az adatok elemzése és marketing

A személyes adatokat, amelyeket regisztrálás vagy a kapcsolatfelvételi adatlap kitöltése során adsz meg, mint felhasználó, ügyfélkapcsolati és adatelemzési célok érdekében használjuk fel. Ez magába foglalja a piackutatásokat és a fogyasztói közvélemény-kutatásokat a kínált szolgáltatások optimalizálása érdekében. E célból e-mailben, SMS-ben, telefonon, faxon, vagy postai úton is kapcsolatba léphetünk Veled. A fent említett célok érdekében az adataidat adatbázisunkban tároljuk. Ezeket a jogokat fenntartjuk magunknak, mivel szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolataink javítása érdekében ezek kulcsfontosságúak.

c) Az adatok kedvezményezettje

Az összegyűjtött adatok kedvezményezettje Adatkezelő, de különböző külső szolgáltatásokat is igénybe veszünk, mint például tárhelyszolgáltatókat, webes platform karbantartási és programozási szolgáltatásait, könyvelési szolgáltatást, e-mail küldési szolgáltatót, telefonos szolgáltatót és nyomdai szolgáltatást a GDPR 28-as cikkére hivatkozva. Ezek a külső szolgáltatók Magyarországon és az Európai Unión (EU) belüli országokban is megtalálhatóak. Biztosítjuk szerződéses megállapodások révén, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat az adatvédelem magas szintjének biztosítása érdekében. A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra más által, kivéve, ha a törvény nem kötelez másképpen. ADATOKAT NEM ÉRTÉKESÍTÜNK, SEMMILYEN MÓDON MÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZÁMÁRA NEM ADJUK ÁT MARKETING CÉLLAL!

d) Adatok megadása és azok tárolásának időtartama

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a szerződést megköthessük Veled és feldolgozzuk ezeket: az ügyfél neve, a cég neve amit képvisel, a cég jogi formája, számlázási cím, vállalat telefonszáma, adószám, cégjegyzékszám, a szerződés megkötésére jogosult személy(ek) azonosító adatai, vagy a webhelyen regisztrált felhasználó neve és vezetékneve (pl. adminisztrátor / igazgató vagy felhatalmazott személy).

Ezen adatok helyes megadása a szerződés megkötésére jogosult személy feladata. Személyes adataidatt a felhasználói kapcsolat megszűnéséig tároljuk, azaz mindaddig, amíg a szerződés megszüntetésére és adatok törlésére irányuló írásbeli kérelem be nem érkezik.

JOGAID

Az általunk kezelt személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezel:

 • jogod van arra, hogy tájékozódj, mely személyes adataidat kezeljük / kezeltük, mennyi ideig és milyen célra fogjuk őket tárolni
 • helyesbítési jog
 • törlési jog, kivéve, ha ezt szerződéses igények, jogi okok vagy jogos érdek (lásd fentebb) korlátozzák
 • az adatkezelés korlátozásának joga
 • az adathordozhatóság joga

Ezen túlmenően jogosult vagy arra, hogy az alábbi ellenőrző hatóságnál panaszt tegyél személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://naih.hu

Ha bármilyen további kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: info@e-kozbeszerzes.com