MI AZ AZ ÁKSZ?

Speciális szaktudású és jogállású közbeszerzési szakértő.

Jogállását a 478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

MIKOR SZÜKSÉGES

ÁLLAMI KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ?

  • Minisztérium,
  • Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
  • Állam,
  • költségvetési szerv

köteles állami közbeszerzési szaktanácsadót bevonni

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásba,

b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba, vagy

c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, kivéve a keretmegállapodás alapján történő, az a)–b) pontban meghatározott értéket el nem érő beszerzés megvalósításába,

d) keretmegállapodás alapján történő, az a)–b) pontban meghatározott értékű beszerzés megvalósításába.


A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban az állami közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező.


MENNYIBE KERÜL AZ ÁKSZ MEGBÍZÁSA?

Állami közbeszerzési szaktanácsadónk Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea, lajstromszáma 00664.

Eljárása éppen annyiba kerül, mintha ÁKSZ jogosultság nélkül jár el, vagyis semmilyen többletköltséggel nem jár a megbízása.

Ha Ajánlatkérő nem tud vagy nem akar ÁKSZ-t alkalmazni, akkor rentábilis megbízással csak akkor vesz igénybe ÁKSZ-t, ha arra tényleg szüksége van, így optimalizálhatja költségeit.

SZÜKSÉGED VAN ÁKSZ-re?