Árlista

Áraink korrektek, versenyképesek,

előre megismerhetőek, 

nincsenek rejtett költségek

EKR rendszerben SZERVEZET REGISZTRÁCIÓ

Ajánlatkérő és/vagy ajánlattevő szervezet EKR regisztrációja 

5 000 Ft

AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE


 • Közbeszerzési ajánlat összeállítása EKR-ben: 60.000 Ft (önálló ajánlattevő részére)
 • Részvételi jelentkezés és ajánlat összeállítása EKR-ben: 72.000 Ft (kétszakaszos eljárás, önálló ajánlattevő részére)
 • -> + 6.000 Ft minden, alkalmasságot igazoló személy vagy szervezet után (kapacitásbiztosító bevonása esetén)
 • -> + 6.000 Ft minden konzorciumi partner után (konzorciumban vagy közös ajánlattevőkkel készülő ajánlat esetén)
 • -> + 6.000 Ft további részajánlattétel esetén (több részeben történő ajánlattétel esetén a 2. résztől, ami nem szorzódik a kapacitásbiztosítók, közös ajánlattevők számával)
 • Előzetes vitarendezési kérelem: 25.000 Ft
 • Árindokolás: 6.000-25.000 Ft bonyolultságtól függően
 • Külföldi ajánlattevők részére akár hazai, akár külföldi tenderen részvétel, idegen nyelvű közbeszerzési okiratok, nyilatkozatok készítése, fordítása egyedi ár alapján

alapár:

60 000 Ft

AJÁNLATKÉRŐK RÉSZÉRE


versenyújranyitás

eljárás becsült értékének 0,2%-a, az 500.000.000 Ft becsült értéken felüli rész 0,1%-a, de minimum 350.000 Ft


Kbt. 115.§ szerinti eljárás

450.000 Ft


nemzeti rezsim szerinti eljárás

 • minden beszerzési tárgy,
 • közszolgáltatói beszerzés is
 • Kbt. 3. sz. melléklete szerinti, uniós értékhatárt elérő, de nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások is
 • teljeskörű bonyolítás esetében: eljárás becsült értékének 0,5%-a, a 35.000.000 Ft becsült értéken felüli rész 0,3%-a, közszolgáltatói 68.000.000 Ft becsült értéken felüli rész 0,2%-a,1.000.000.000 Ft becsült értéken felüli rész 0,1%-a, de minimum 500.000 Ft

uniós rezsim szerinti eljárás

 • teljeskörű bonyolítás esetében: eljárás becsült értékének 0,3%-a, az 500.000.000 Ft becsült értéken felüli rész 0,2%-a, 1.000.000.000 Ft becsült értéken felüli rész 0,1%-a, de minimum 650.000 Ft

általános havidíjas tanácsadási szolgáltatás, mely magába foglalja

 • a megbízó minden előkészítés alatti és folyamatban lévő közbeszerzési eljárásának státuszvizsgálatát, eljárási cselekményekre javaslattételt, közbeszerzési folyamatok határidőzése, elvégzett cselekmények ellenőrzése,
 • közbeszerzések előkészítésével kapcsolatos tanácsadást, különös tekintettel a részekre bontás vizsgálatára, alkalmassági követelményekre és értékelési szempontokra,
 • közbeszerzési szakértelmet igénylő állásfoglalások, levéltervezetek elkészítése
 • közbeszerzési minőségbiztosítás

havi maximum 20 szakértői óra időtartamban

havi 200.000 Ft/hó átalánydíj

megbízó eseti megbízása alapján szakértői tevékenység

állásfoglalások, okiratszerkesztések, szerződésmódosítások, szabályzatok, közbeszerzési előkérdések stb.
20.000 Ft/óra

óradíj: 

20 000 Ft

Piaci konzultáció

mely magába foglalja a piaci konzultációról szóló összefoglaló elkészítését is

100 000 Ft

Intézkedési terv készítése

50 000 Ft

JOGI KÉPVISELET

A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogi képviselet egyedi ár és megállapodás alapján


A feltüntetett árak nettó összegek. 

Az EU adószámmal rendelkező vállalkozások számára ÁFA mentesek

AJánlatkérők, EU adószámmal nem rendelkező szervezetek számára 20% ÁFÁ-val növelten nyújtjuk szolgáltatásunkat.

óradíj:

20 000 Ft

Cégünk a GREEN TENDER s.r.o.

Áraink EU adószámmal rendelkező vállalkozások számára ÁFA mentesek.

Közintézmények, EU adószámmal nem rendelkező szervezetek számára 20% ÁFÁ-val növelten nyújtjuk szolgáltatásunkat. 

Nem 27%-os az ÁFA kulcsunk. Hogy lehet ez?

Szolgáltatásunkat kizárólag elektronikusan, EU tagállami határon átnyúló, belső piaci szolgáltatásként nyújtjuk a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/123/EK IRÁNYELVE alapján, így tudjuk ezt az árelőnyt biztosítani.

ÁLLAMI KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ megbízás esetében 27% magyar ÁFA tartalommal tudunk megbízást vállalni.


Kérem a legjobb árat!