2024. évi közbeszerzési értékhatárok

UNIÓS REZSIM

1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok 

1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén: 

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 143 000 euró, azaz 54 747 550 forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 221 000 euró, azaz 84 609 850 forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 287 137 500 forint. 

1.1.2. Építési beruházás esetén: 

- 5 538 000 euró, azaz 2 120 223 300 forint.

1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 143 000 euró, azaz 54 747 550 forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 221 000 euró, azaz 84 609 850 forint. 

1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok: 

- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 443 000 euró, azaz 169 602 550 forint; 

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 538 000 euró, azaz 2 120 223 300 forint; 

- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 382 850 000 forint; 

- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 443 000 euró, azaz 169 602 550 forint. 

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor: 

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 538 000 euró, azaz 2 120 223 300 forint.

1.4. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok 

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint 

- szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 30 628 000 forint,  

- építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 382 850 000 forint.

NEMZETI REZSIM

2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor 2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.